lifestyle producten van plantaarig gelooid leer & stalen meubels van nederlandse bodem

ALGEMENE VOORWAARDEN – NAHKA Lifestyle BV

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer Stoks Ikigai BV

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 – De prijs

Artikel 11 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

Artikel 12 – Levering en uitvoering

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Klachtenregeling

Artikel 15 – Toepasselijk recht

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.