lifestyle producten van plantaarig gelooid leer & stalen meubels van nederlandse bodem

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.nahka.nl, beschikbaar gesteld door the future now BV. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. NAHKA (licentie onderdeel van de toekomst nu BV)

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of anderszins gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de voorschriften van dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NAHKA is het niet toegestaan ​​tekst, fotomateriaal of ander materiaal op deze website te hergebruiken. Intellectuele eigendom behoort toe aan NAHKA.

Geen garantie op nauwkeurigheid.

Indien toepasselijk: Voor de prijzen op onze website streven wij naar een zo nauwkeurig mogelijke weergave van de werkelijkheid en de beoogde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan ​​en herkenbaar zijn als programmeer- of typefouten, vormen nimmer een aanleiding om een ​​contract of overeenkomst met NAHKA te claimen of te veronderstellen.

NAHKA streeft naar een website die zo actueel mogelijk is. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie of inhoud op deze website onvolledig en / of onjuist zijn, dan kunnen wij hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en / of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en / of aanspraak op juistheid. We behouden ons het recht voor om deze materialen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, verwijderen of opnieuw te installeren. NAHKA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie op websites waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Indien deze disclaimer wijzigt, vindt u op deze pagina de meest recente versie van de disclaimer van www.nahka.nl.

Neem bij vragen contact met ons op via de volgende contactgegevens: